5.4 bing fish 650 €
 • Bing fish 
 • 5 ft 4 "
 • REF: SH005
 • PRIX: 650 € + Frais transport
5.6 bing cypress 650 €
 • bing cypress 
 • 5 ft 6 "
 • REF: SH006
 • PRIX: 650 € + Frais transport
5.6 bing fish round nose 650 €
 • bing fish round nose 
 • 5 ft 6 "
 • REF: SH007
 • PRIX: 650 € + Frais transport
5.6 woodin fish 750€
 • woodin fish
 • 5 ft 6 "
 • REF: SH008
 • PRIX: 750 € + Frais transport
6.2 wingpin 690 €
 • G&S wingpin 
 • 6 ft 2 "
 • REF: SH009
 • PRIX: 690 € + Frais transport
6.6 jet fish 790€
 • Bing jet fish
 • 6 ft 6 "
 • REF: SH010
 • PRIX: 790 € + Frais transport
6.6 quad swallow 790 €
 • G&S quad swallow 
 • 6 ft 6 "
 • REF: SH011
 • PRIX: 790 € + Frais transport
7.0 deadkook 650€
 • deadkook 
 • 7 ft 0 "
 • REF: SH012
 • PRIX: 650 € + Frais transport
7.11 ryan lovelace 690€
 • ryan lovelace
 • 7 ft 11 "
 • REF: SH013
 • PRIX: 690 € + Frais transport
7.2 josh hall 1200 €
 • josh hall 
 • 7 ft 2 "
 • REF: SH014
 • PRIX: 1200 € + Frais transport
7.4 becker LC3 690
 • becker 
 • 7 ft 4 "
 • REF: SH015
 • PRIX: 690 € + Frais transport
7.4 bing pintail mini 950€
 • bing pintail mini 
 • 7 ft 4 "
 • REF: SH016
 • PRIX: 950 € + Frais transport
7.6 modern machine 750 €
 • G&S modern machine 
 • 7 ft 6 "
 • REF: SH017
 • PRIX: 750 € + Frais transport
7.6 modern machine swallow 790 €
 • G&S modern machine swallow
 • 7 ft 6 "
 • REF: SH018
 • PRIX: 790 € + Frais transport
8.4 NAJE 950 €
 • NAJE
 • 8 ft 4 "
 • REF: SH019
 • PRIX: 950 € + Frais transport
Herbie Fletcher
 • Herbie Fletcher
 • 9 ft 0 "
 • REF: SH002
 • PRIX: 700 € + Frais transport
9.0 bing beacon 1100 €
 • bing beacon
 • 9 ft 0 "
 • REF: SH020
 • PRIX: 1100 € + Frais transport
9.2 woodin purple haze 980 €
 • woodin purple haze 
 • 9 ft 2 "
 • REF: SH021
 • PRIX: 980 € + Frais transport
9.3 isaac wood hipro 980 €
 • G&S isaac wood hipro
 • 9 ft 3 "
 • REF: SH022
 • PRIX: 980 € + Frais transport
Hobie Retro
 • Hobie Retro
 • 9 ft 6 "
 • REF: SH001
 • PRIX: 1600 € + Frais transport
9.6 bing california square 1000€
 • bing california square 
 • 9 ft 6 "
 • REF: SH023
 • PRIX: 1000 € + Frais transport
9.6 bing elevator 650€
 • bing elevator
 • 9 ft 6 "
 • REF: SH024
 • PRIX: 650 € + Frais transport
9.6 noserider 2 1000€
 • G&S noserider 2 
 • 9 ft 6 "
 • REF: SH025
 • PRIX: 1000 € + Frais transport
9.6 woodin cheap trick 1000€
 • woodin cheap trick
 • 9 ft 6 "
 • REF: SH026
 • PRIX: 1000 € + Frais transport
glider-9-8.jpg
 • MANGIAGLI - Glider 
 • 9 ft 8 "
 • REF: SH003
 • PRIX: 900 € + Frais transport
9.8 isaac wood 600 €
 • G&S Isaac Wood 
 • 9 ft 8 "
 • REF: SH027
 • PRIX: 600 € + Frais transport
10.00 phil edwards 2000€
 • Hobie Phil Edwards 
 • 10 ft 0 "
 • REF: SH004
 • PRIX: 2000 € + Frais transport